Cyngor Tref Beaumaris

Cartref > Y Cyngor > Cynghorwyr

Cynghorwyr

Mr David T Evans

Maer y Cyngor Tref 2024-2025

Ward Gorllewinol

Cyn Faer 2023-2024

Mrs Gwen Evans Jones

Ward Ganol

Cyn Faer 2016-2017

Mr Michael Davies

Ward Gorllewinol

Mr Neil Gough

Ward Ganol

Cyn Faer 2022-2023

Miss Kate Jones

Ward Ddwyreiniol

Dirprwy Gadeirydd Carchar a Llys

Mrs Rhian Jones

Ward Gorllewinol

Cyn-Faer 2021-2022

Mr Owen Jones

Ward Ddwyreiniol

Cadeirydd y Rhandiroedd, Marian ac Adeiladau/Tir

Mr Howard Mattocks

Ward Gorllewinol

Cadeirydd Carchar a'r Llys

Mrs Laura Roberts

Ward Ganol

Mr Alwyn Rowlands

Ward Gorllewinol

Stan Zalot

Ward Ganol

Cadeirydd Archwilio a Pheresonel

Cyn Faer (1982-1983, 1993-1994 and 2010-2011) a'r Cynghorydd sydd wedi bod hiraf ar y Cyngor

Mr Tom Wade

Dirprwy Faer

Ward Gorllewinol

Ms Jackie Waddicor

Ward Ddwyreiniol


Toparrow pointing up

Search through our Website